Informace o zpracování souborů Cookies

 1. Společnost Hodinářství Bechyně s.r.o., se sídlem V jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 247 41 515, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170486, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:
  • fungování webových stránek

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@hodinarstvibechyne.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

 6. Cookies pro cílení reklamy a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých  cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese.

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz a.s., sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5
  • Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook Inc, Menlo Park,  California, USA
  • Poskytovatelem služby HotJar, provozované společností Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta

 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

 10. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies.

Funčkní:

Název: owcc
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Popis: 1st party cookie používaná ke sběru a uchování stavu souhlasů s používáním cookies.
Název: criticalCss
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Popis: 1st party cookie používaná k optimalizaci rychlosti načítání webové stránky.
Název: wfont
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Popis: 1st party cookie používaná k optimalizaci rychlosti načítání webové stránky.
Název: JSESSIONID
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Oracle
Popis: JSESSIONID is a platform session cookie and is used by sites with JavaServer Pages (JSP). The cookie is used to maintain an anonymous user session by the server.

 

Analytické:

Název: _gid
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Google Analytics
Popis: ID used to identify users for 24 hours after last activity
Název: _gat_UA-47101713-3
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Google Analytics
Název: _ga_QWJYCRHLTF
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Google Analytics
Název: _ga
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Google Analytics
Popis: ID used to identify users
Název: _hjSessionUser_215889
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Hotjar
Název: _hjFirstSeen
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Hotjar
Popis: The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
Název: _hjSession_215889
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Hotjar
Název: _hjIncludedInPageviewSample
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Hotjar
Popis: This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit.
Název: _hjAbsoluteSessionInProgress
Zdroj: hodinkybalmain.cz
Služba: Hotjar
Popis: The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.

 

Marketingové:

Název: _fbp
Zdroj: facebook.com
Služba: Facebook
Popis: Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers